Mediant

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versie
Omschrijving: 

Mediant is een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg in Oost- en Midden-Twente .

Mediant biedt hulp aan mensen met psychische klachten (ambulant en klinisch)
daarnaast biedt Mediant preventieactiviteiten voor mensen met lichte klachten, voor mantelzorgers van mensen met psychische problemen en voor kinderen met een psychisch zieke of verslaafde ouder.

Meer weten: 

www.mediant.nl

Voor het preventieaanbbod klik op Over ons/Preventie.

Voor wie: 

Voor mensen met psychische problemen, hun familieleden en kinderen.

Voorwaarden: 

Voor behandeling is verwijzing van de huisarts nodig.
Voor preventieactiviteiten geldt deze voorwaarde niet.

Prijs: 

Het grootste deel van het aanbod wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar of de AWBZ. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage en/of eigen risico. Neem contact op met Mediant voor gedetailleerde informatie.

Aanmelden: 

Voor behandeling via de huisarts naar:
Mediant GGz
t.a.v aanmeldbureau Volwassenen, Jeugd of Ouderen
Postbus 775, 7500 AT Enschede

Voor Preventie zie onder Adres. 

Adres: 

Centrum GGZ-jeugd
Roessinghsbleekweg 39
7522 AH Enschede
Tel: 053-4828500

Locatie De Opmaat, Volwassenen en Preventie
Laan van Driene 101
7552 EN  Hengelo
Tel: 074-2563256

Locatie Willemstraat, Volwassenen
Willemstraat 47
7551 DL  Hengelo
Tel: 074-2554242

M.H. Tromplaan 5 7511
JJ Enschede
Tel: 053-4816600 

Kijk voor overige adressen op de website