Persoonsgebonden Budget (PGB)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versie
Omschrijving: 

Met het PersoonGebonden Budget (PGB) kunnen mensen met een lichamelijk-en geestelijke handicap(beperking) begeleiders betalen die hen hulp bieden. Wanneer je dit niet zelf kunt of wilt regelen, kan een wettelijk vertegenwoordiger dit voor je doen. Bij kinderen zijn het meestal de ouders of verzorgers die dit regelen.

Er zijn twee soorten PGB:
- zorg en begeleiding (via de AWBZ)
- hulp bij het huishouden en voorzieningen(uit de WMO)

Voor wie: 

Iedere ingezetene van Nederland kan in principe gebruik maken van het PGB. Mensen die in het maatschappelijke leven ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op het PGB.

Voorwaarden: 

Afhankelijk van vraag

Prijs: 

De hoogte van je eventuele eigen bijdrage is afhankelijk van o.a. je leeftijd en inkomen. Het CAK bekijkt of u een eigen bijdrage moet betalen.  (zie website)

Aanmelden: 

PGB AWBZ: indicatiestelling door het Centrum Indicatierstelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen). Als je denkt dat je zorg, hulp of begeleiding nodig hebt, kan je jezelf bij het CIZ of het Bureau Jeugdzorg melden.

PGB WMO: beoordeling op indicatie van het zorgloket.

Adres: 

Zorgloket Almelo
Publieksbalie Almelo
Stadshuisplein 1
7607 EK Almelo
Tel: 0546 - 541550